Yhdistystoiminnan koulutusten jälkimainingit & linkkejä

KPMG:n yhdistystoiminnan koulutukset on nyt saatu päätökseen niin Satakunnassa, kuin Varsinais-Suomessakin. Osallistujia koulutuksiin oli yhteensä lähes 220 palokuntalaista, 77 palokunnasta. Koulutuskokonaisuus koostui kahdesta illasta juristi Jyrki Kaukorannan vetämänä. Koulutusten aikana käytiin paljon keskustelua, ja kysymyksiä kerättiin Flinga-alustaa hyödyntäen. Kiitos kaikille koulutuksiin osallistuneille.

Lämmin ja suuri kiitos yhdistyskoulutusten mahdollistamisesta Satakunnan ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksille. Satakunnassa mukana menossa myös Satakunnan Sopimuspalokuntien Liitto.

Yhdistystoiminnan koulutus Varsinais-Suomessa Raision Martin salissa

“Hallituksen tulee ylipäänsä hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita”

Hyvää materiaalia yhdistysten hallinnon tueksi:

Yhdistyslakiin pääset TÄSTÄ.

Vapaaehtoisen palokunnan mallisäännöt TÄSTÄ.

Uudenmaan Pelastusliitto toteutti yhdessä Riikka Dahlmanin kanssa (järjestöasiantuntija sekä Länsi-Helsingin sopimuspalokunnan hallituksen jäsen ja taloudenhoitaja) webinaarin, jossa käytiin läpi hallitustyöskentelyyn ja yhdistyslakiin liittyviä asioita. Tallenteet ja luentomateriaali ovat vapaassa käytössä.
Webinaari-tallenteet HALLITUKSEN HOMMISSA: löydät TÄSTÄ.

Palokuntayhdistys toimii -opas, SSPL (ilmainen & tilattavissa) TÄSTÄ.
Verkkopainoksena TÄSTÄ.

Opintokeskus Siviksen Hyvät Kokouskäytännöt TÄSTÄ.

Yhdistystoiminnan käsikirja – verkkokirjahyllyssä TÄSTÄ.

Tietosuoja-asetuksista infoa – löydät sen tietosuoja.fi -nettisivuilta TÄSTÄ.

LSPeL Vakuutukset palokunnille TÄSTÄ.

Yhdistysrekisteri PRH -sivuille TÄSTÄ

Yhdistystoiminnan koulutus Satakunnassa Risto Ryti -salissa, Huittisissa

“Yhdistyksen hallitus vastaa talouden ja omaisuuden huolenpidosta”

Muita nostoja koulutuksesta:

 • Yhdistystoiminnasta säädetään yhdistyslaissa; mm. yhdistyksen säännöissä on oltava tietyt asiat, eikä niistä pääsääntöisesti voi poiketa
 • Yhdistyksen hallituksen toimivaltaan kuuluvat ainoastaan laissa ja säännöissä määrätyt tehtävät
 • Yhdistyksen säännöt ovat keskeisin tapa ohjata yhdistyksen toimintaa
 • Yhdistyksen säännöt on tarkastettava PRH:ssa (eivät saa olla lainvastaiset)
 • Yhdistyksen hallituksella on hyvän tavan mukainen vastuu siirtää tietoa uudelle hallitukselle
 • Yhdistyksen hallituksen vastuut kannattaa ottaa vakavasti
 • Päätöksenteon dokumentointiin kannattaa panostaa – luo historiaa ja turvaa toimijoille
 • Talousohjesääntö helpottaa yhdistyksessä toimintaa (esim. € jotka tulee hyväksyä yhdistyksen kokouksessa)
 • Yhdistyksen hallitukseen voi kuulua vain oikeustoimikelpoisia henkilöitä (henkilö joka on konkurssissa, ei voi olla hallituksessa)
 • Palokunnan osastot eivät itsessään ole oikeustoimikelpoisia henkilöitä
 • Hallitukseen valittaville tulee määritellä toimikauden pituus (ei voi olla elinikäinen)
 • Tärkeää on että yhdistyksen jäsenet ovat yhdenvertaisessa asemalla keskenään (yhdistyksessä voi olla erilaisia jäsenyyksiä)
 • Osastojen toimintaohjesäännöllä voi luoda toimintatapoja yhdistyksen sisällä
 • Yhdistystoiminnassa myös yhdistyksen jäsenellä on velvollisuuksia (mm. pidättäytyä yhdistystä vahingoittavista teoista)
 • Yhdistystoiminnassa saa olla eri mieltä
 • Yhdistystoiminta ei pääsääntöisesti saa harjoittaa voitollista liiketoimintaa – yhdistyksen toimintaa rahoittavaa toimintaa kylläkin -> säännöissä määriteltävä
 • Yhdistykset ovat pääosin verovapaita -> yleishyödyllisyyden periaate

Osallistujille on lähetetty koulutuksen jälkeinen yhteenveto sähköpostilla.

Yhdistysten hallintoon kohdistuvissa asioissa liiton toimistolla suositellaan olemaan yhteydessä toiminnanjohtaja Antti Ali-Raatikaiseen (antti.ali-raatikainen@lspel.fi).

Koonnin laatinut & lisätiedot:
Nina Aronen
044 541 0221
nina.aronen@lspel.fi