Liiton tarkoituksena on toimia Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueiden kuntien, palokuntien, yhteisöjen ja yritysten järjestönä pelastusalan ja turvallisuuden kehittämisessä ja kouluttamisessa.

Liitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta normaali- ja poikkeusoloissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. Tukee ja ohjaa jäsenyhteisöjään liiton tarkoitusperien toteuttamisessa
2. Opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymisiä
sekä onnettomuus- ja tuhotilanteissa vähentämään vahinkoja
3. Kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä
4. Tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa
5. Edistää yleisön kiinnostusta omatoimiseen toimintaan ihmisten ja
omaisuuden suojelemiseksi sekä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä
6. Järjestää toiminta-alueellaan alaan liittyviä yleisötapahtumia, kokouksia ja näyttelyitä
sekä osallistuu muiden järjestämiin vastaaviin tapahtumiin
7. Antaa asiantuntija-apua toimialansa kysymyksissä
8. välittää toimialansa välineistöä
9. Tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu toimialan kehittämiseen
10. Pitää yhteyksiä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin sekä
11. Suorittaa viranomaisten säännösten mukaan antamia tehtäviä