Toiminta-alueet ja aluetoimikunnat

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto Ry:n toiminta-alueille kuuluvat ne sääntöjen 3 §:n pykälän tehtävät, jotka on tarkoituksenmukaista hoitaa alueen omana toimintana liiton päämäärien saavuttamiseksi.
Toiminta-alueen keskeisimpänä tehtävänä on palokuntatoiminnan kehittäminen alueellaan ja erityisesti vapaaehtoisen palokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen.

Toiminta-alueen toiminnasta vastaa aluetoimikunta. Aluetoimikuntaan kuuluu kolmivuotiskaudeksi valittu puheenjohtaja, kaksivuotiskaudeksi valitut naistyön-, nuorisotyön- ja koulutusohjaajat sekä muut jäsenet.

Alla alueellista toimintaa ohjaava alueen toimintasääntö. Alueen koulutus-, naistyön- ja nuorisotyönohjaajan tehtäväkuvaukset sekä alueiden nais- ja nuorisotyöryhmien toimintaohjeet ovat kohdassa Valiokunnan ja työryhmät.

Toiminta-alueet