Täältä löydät LSPeLin omien ansiomitalien myöntämisohjeet ja muuta yleistä tietoa

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto voi myöntää pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomitalin aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta alalla. Mitalien myöntämisohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.

Kunniajäsenyys

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua vain henkilö, joka on toiminut liiton hallituksen jäsenenä tai valiokunnan puheenjohtajana ansiokkaasti
vähintään 12 vuotta tai muutoin ansioitunut liiton tehtävissä. Liitolla voi olla enintään viisi kunniajäsentä samanaikaisesti.

Jäsenmerkki

Tunnuksena Liiton toiminnassa toimiville liitolla on kolmitasoinen jäsenmerkki, joista pronssille ei ole varsinaisia vaatimuksia (ns. myytävä merkki).

Hopeinen annetaan liiton hallituksen tai valiokunnan jäsenelle tunnuksena luottamusmiesasemasta (alle 6 vuotta)

Kultainen annetaan tunnustuksena hallituksen tai valiokunnan jäsenelle, joka on toiminut vähintään 6 vuotta luottamustehtävässä.