Täältä löydät LSPeLin omien ansiomitalien myöntämisohjeet ja muuta yleistä tietoa

Pronssinen ansiomitali 

myönnetään vähintään 10 vuoden aktiivisesta toiminnasta pelastustoimen, väestönsuojelun, pelastuspalvelun tai turvallisuuden alalla. Merkin myöntää liiton toiminnanjohtaja.

Hopeinen ansiomitali 

myönnetään vähintään 15 vuoden ansiokkaasta toiminnasta palokunnan päällystö-, alipäällystö- tai hallinnon tehtävässä, 15 vuoden ansiokkaasta toiminnasta LSPeL:n toimielimissä tai vähintään 20 vuoden ansiokkaasta toiminnasta muissa palokunnan tehtävissä tai yleensä pelastustoimen, väestönsuojelun, pelastuspalvelun tai turvallisuuden alalla. Merkin myöntää liiton toiminnanjohtaja.

Kultainen ansiomitali 

myönnetään pitkäaikaisesta, vähintään 25 vuoden, tai poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnan kehittämisestä pelastustoimen, väestönsuojelun, pelastuspalvelun tai turvallisuuden alalla päällystö- alipäällystö- tai hallinnon tehtävissä tai toiminnan edistämisestä liiton toimielimissä.
Merkin myöntää LSPeL:n johtoryhmä.

Ansiomerkki 

seppelöity kypärä, myönnetään alueellisesti vaikuttavasta vähintään 20 vuoden toiminnasta tai LSPeL:n hallituksessa tai muussa toimielimessä vähintään 15 vuoden ansiokkaasta toiminnasta liiton hyväksi. Merkin myöntää LSPeL:n hallitus.

Kaikissa merkeissä on annettu mahdollisuus myöntää merkki myös urheudesta, rohkeudesta tai neuvokkuudesta onnettomuustilanteessa.
Yleissääntönä on, että merkki voidaan myöntää aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisen myöntämisestä.

Kunniajäsenyys

Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua vain henkilö, joka on toiminut liiton hallituksen jäsenenä tai valiokunnan puheenjohtajana ansiokkaasti
vähintään 12 vuotta tai muutoin ansioitunut liiton tehtävissä. Liitolla voi olla enintään viisi kunniajäsentä samanaikaisesti.

Jäsenmerkki

Tunnuksena Liiton toiminnassa toimiville liitolla on kolmitasoinen jäsenmerkki, joista pronssille ei ole varsinaisia vaatimuksia (ns. myytävä merkki).

Hopeinen annetaan liiton hallituksen tai valiokunnan jäsenelle tunnuksena luottamusmiesasemasta.

Kultainen annetaan tunnustuksena hallituksen tai valiokunnan jäsenelle, joka on toiminut vähintään 6 vuotta luottamustehtävässä.