Naistyön kalenteri

Ajankohtaiset tiedostot

Palokuntanaiset

Palokuntanaistyö on lähes 3 500 naisen harrastus Suomessa. Suomenkielisiä osastoja on n. 300 ja ruotsinkielisiä n. 40. Alueellisten pelastusliittojen kautta kaikki osastot ovat mukana SPEKin valtakunnallisessa toiminnassa.

Palokuntatyössä tapaturmien ja tulipalojen ennaltaehkäisy on nousemassa yhä tärkeämpään asemaan. Kumpi onkaan loogisesti ajatellen tärkeämpää: huomisen tulipalon ehkäiseminen vai eilisen tulipalon sammuttaminen?

Palokuntanaisten vahvaa osaamisaluetta on arki- ja asumisturvallisuus. Palokuntanaiset ovat luomassa turvallisuuskulttuuria, jossa turvallisuus tuodaan ihmisten luo. Palokuntanaiset antavat turvallisuusneuvontaa ja opastusta erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisille ihmisryhmille. He ovat läsnä esimerkiksi turvallisuutta edistävillä messuilla ja teemapäivinä. He opastavat ja neuvovat esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa, eri laitoksissa ja toisten järjestöjen kursseilla. Neuvonnassa korostetaan etenkin kodin turvallisuutta. Muita neuvonnan aiheita ovat esimerkiksi turvallinen tulen käsittely, tapaturmien ehkäisy ja hätäilmoituksen tekeminen.