Hallinnon kokoukset 2023 Tulossa

Hallitus:

26.1.    järjestäytymiskokous

Vuosikokoukset:

 kevätkokous 

 syyskokous

Pöytäkirjat

Valiokunnat

Nuorisotyövaliokunta

Naistyövaliokunta

Järjestövaliokunta

Koulutusvaliokunta

Veteraanivaliokunta

Tiedotusvaliokunta