Liiton tarjoamat Pohjola Vakuutus Oy:n vakuutukset VPK:lle

Ryhmätapaturmavakuutus

Vakuutussopimustunnus 16-458-919-6

Lukumääräperusteinen jatkuva vapaaehtoinen vakuutus, jonka vakuutuskausi on kalenterivuosi.

Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa palonsammutuksessa, palonsammutusharjoituksissa, palokunnan kilpailuissa ja näytöstilaisuuksissa, paloasemaa ja -kalustoa kunnostettaessa, VPK:n harjoitusohjelmaan kuuluvassa urheilutoiminnassa, kuljetettaessa sairasta palopaikalta sairaalaan, pelastus- tai vastaavassa toiminnassa ja em. tilaisuuksiin liittyvillä meno- ja paluumatkoilla.
Vakuutus on myös voimassa kaikissa VPK:den, pelastusliittojen, niiden jäsenjärjestöjen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämissä tapahtumissa. Muut jäsenet alaryhmän osalta vakuutus on lisäksi voimassa tilaisuuksissa, joissa vakuutettun yhdistyksen jäsenet toimivat yhdistyksen edustajina tai nimissä. Vakuutuksen päivä-, kuolemantapaus- ja haittakorvaukset suoritetaan täysmääräisinä, mutta vamman hoidon osalta vain ne kulut, joita ei korvata jonkin lain nojalla.

Huom!

Mikäli VPK maksaa jäsenilleen henkilökohtaista korvausta, pitää VPK:lla olla tapaturmavakuutus, koska se silloin on työnantaja. Näin, vaikka palkkaa maksettaisiin vain osalle jäsenistä. Palkatta toimivien (korvaus toiminnasta maksetaan yhdistykselle) vahinkoja kattaa pelastuslain 103 §:n mukaan Valtiokonttori. Liiton vakuutus on tätä täydentävä lisävakuutus. Yrittäjän kannattaa erityisesti pitää huolta vakuutusturvastaan, sillä liiton vakuutusten päiväraha ei ole suuri. Vakuutus on myös voimassa kaikissa VPK:den, pelastusliittojen, niiden jäsenjärjestöjen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämissä tapahtumissa. Muut jäsenet alaryhmän osalta vakuutus on lisäksi voimassa tilaisuuksissa, joissa vakuutetun yhdistyksen jäsenet toimivat yhdistyksen edustajina tai nimissä. Vakuutuksen päivä-, kuolemantapaus- ja haittakorvaukset suoritetaan täysmääräisinä, mutta vamman hoidon osalta vain ne kulut, joita ei korvata jonkin lain nojalla. 

Laskutus

Liitto kerää vakuutusmaksut ja tilittää ne edelleen vakuutusyhtiölle. Liitto on vakuutuksen ottajana ja vakuutus löytyy Pohjola Vakuutuksesta liiton nimellä ja/tai vakuutuksen numerolla. Vakuutusmaksu on myöhemminkin otettuna aina sama/kalenterivuosi. Ryhmätapaturmavakuutuksen suuruus määräytyy vakuutettujen osastojen henkilömäärän mukaan.

 

Hinnat 1.1.2024

Hälytysosasto29,86 €/hlö
Nuoriso-osasto (0-19 v.)3,37 €/hlö
Muut osastot (18-69 v.)2,35 €/hlö
Veteraanit (yli 70 v.)6,09 €/hlö

Korvaukset

Hälytysosastot 
Vamman hoitokulut, 8 410,00 €, omavastuu 0€
Päiväkorvaus16,00 €, omavastuu 0 vrk
Haittakorvaus (invaliditeetti)150 000,00 €
Kuolinkorvaus50 000,00 €
Nuoriso-osastot 
Vamman hoitokulut8 410,00 €, omavastuu 0€
Haittakorvaus150 000,00 €
Kuolinkorvaus2 523,00 €
Naisosastot, tukiosastot, soittokunnat, muut osastot ja veteraanit 
Vamman hoitokulut8 410,00 €, omavastuu 0€
Haittakorvaus (invaliditeetti)5 046,00 €
Kuolinkorvaus1 682,00 €

Tapaturmailmoituksen teko netissä:
Vakuutettu voi itse tai vakuutuksenottajan edustaja tehdä korvaushakemuksen netissä avoimen verkon puolella.
Ilmoituksissa on mainittava palokunta sekä mihin alaryhmään henkilö kuuluu: hälytysosasto, nuoriso-osasto, muut jäsenet tai 70-79 vuotiaat muut (veteraani) jäsenet.

Vahingosta ilmoittaminen

Ryhmävastuuvakuutukset

Jatkuvia vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden vakuutuskausi on kalenterivuosi.

Toiminnan vastuuvakuutus

Vakuutussopimustunnus 16-90104-67833-1

Vakuutus korvaa

VPK:t ovat toiminnastaan lähes aina ankarassa vastuussa tekemisistään eli korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista tuottamuksesta riippumatta.
VPK:t toimivat yhdistysmuodossa ja vastuuhenkilöt voivat joutua korvausvelvollisiksi varallisuusvahingoissa yhdistykselle tai muille henkilöille. Korvausvastuu määräytyy yhdistyslain mukaan.

Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti sen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon VPK voi toiminnassaan joutua ulkopuoliselle, omalle työntekijälle tai jäsenelle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta.

Pohjola Vakuutus selvittää VPK:n puolesta sen korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa vahingon korvauksen, jonka VPK on velvollinen maksamaan.

Vakuutus on voimassa Euroopassa.
Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohti 1 000 000,00 € ja omavastuu jokaisesta vahingosta 500,00 €.

Hallinnon vastuuvakuutus

Vakuutussopimustunnus 16-90104-67836-6

Vakuutus korvaa

Vakuutuskauden aikana teolla tai laiminlyönnillä yhdistykselle tai muille henkilöille aiheutettu varallisuusvahinko, josta vakuutettu on yhdistyslain mukaan korvausvastuussa. Vakuutettuina ovat VPK:n hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, palokunnanpäällikkö, varapäällikkö, koulutuspäällikkö sekä eri osastojen johtajat.

Pohjola Vakuutus selvittää VPK:n puolesta korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän, neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa, hoitaa mahdollisen oikeudenkäynnin ja siitä tulevat kustannukset sekä korvaa vahingonkorvauksen, jonka VPK on velvollinen maksamaan.

Vakuutus on voimassa Suomessa.
Korvauksen enimmäismäärä yhtä vahinkoa kohti on 200 000,00 € ja omavastuu jokaisesta vahingosta 2 000,00 €.

Vastuuvakuutusten laskutus ja hinnat

Liitto kerää vakuutusmaksut ja tilittää ne edelleen vakuutusyhtiölle.
Liitto on vakuutuksen ottajana mutta ei ota asiamiespalkkiota, vakuutusmaksu on myöhemminkin otettuna aina sama/kalenterivuosi.

Palokunnan toiminnan vastuuvakuutuksen vuosimaksu on 100,00 € ja palokunnan hallinnon vastuuvakuutuksen vuosimaksu on 200,00 €.

Lisätietoja antaa Pohjola Vakuutuksen yhteyspäällikkö Teemu Salminen, 040 653 0773,  teemu.salminen@op.fi