Nuorisotyön kilpailu- tai koulutusvastaavaksi vuodelle 2024?

Nuorisotyövaliokunta päätti kokouksessaan syyskuussa avata hakuun vuoden 2024 nuorisotyön kilpailu- ja koulutusvastaavan tehtävät. Molemmat tehtävät ovat liiton nuorisotyövaliokunnan alaisia tehtäviä, joten vastaavilta edellytetään osallistumista myös nuorisotyövaliokunnan kokouksiin (noin 4-6 kertaa vuodessa).

NUORISOTYÖN KILPAILUVASTAAVA

Nuorisotyön kilpailuvastaavan tehtävänä on huolehtia nuorten kilpailuista Länsi-Suomen Pelastusalan liiton alueella. Valittavalla henkilöllä ei tarvitse olla aiempaa taustaa kilpailuiden järjestelyistä, palokuntanuorten kilpailutuntemus katsotaan kuitenkin eduksi. Tärkeää tehtävässä onnistumiseksi on olla kiinnostunut kilpailutoiminnasta ja sen kehittämisestä monipuolisesti. Vuoden 2024 aikana kilpailuvastaavan toivotaan kokoavan työryhmän, joka tarkistamaa ja päivittää LSPeL nuoren kilpailusäännöt.

Kilpailuvastaava huolehtii kilpailuiden järjestämisestä paikallisen palokunnan tai toiminta-alueen kanssa.

Toivomme sinun kertovan hakemuksessasi: mahdollista kilpailutaustaa tai kokemusta, vapaasti itsestäsi ja toiminnastasi palokunnassa. Onko sinulla jokin suosikki kilpailu tai toive päästä kehittämään jotakin nuorten kilpailua erityisesti? Kerro myös mikä eläin olisit.

Sankoruisku-kilpailu

NUORISTYÖN KOULUTUSVASTAAVA

Nuorisotyön koulutusvastaava toimii liiton nuorisostyön koulutustyöryhmän koollekutsujana, sekä vastaa liiton nuorisotyön koulutusten kehittämistyöstä yhdessä työryhmän kanssa. Koulutusvastaava myös vastaa työryhmän toiminnan raportoimisesta nuorisotyövaliokunnalle. Jo aloitetut kehitystoimet toivotaan saatavan valmiiksi yhdessä koulutustyöryhmän kanssa. Vuoden 2024 aikana koulutusvastaavan toivotaan toimivan osana pelastuslaitosten kanssa toteutettavaa nuorisotyön hanketta.

Tehtävässä toimiminen edellyttää palokuntanuorisotyön kurssirakenteen tuntemusta ja palokuntanuorisotyöntekijöiden koulutuksen tämän hetkisen rakenteen ymmärtämistä, sekä halua ja intoa palokuntanuorisotyön koulutuksen kehittämiseen.

Toivomme sinun kertovan hakemuksessasi: mahdollista palokuntakoulutus taustaa tai kokemusta, vapaasti itsestäsi ja toiminnastasi palokunnassa. Onko sinulla jokin suosikki koulutus tai toive päästä kehittämään jotakin nuorisotyön koulutusta erityisesti? Kerro myös mikä eläin olisit?

HAKEMINEN

Avoin hakemisessa hyödynnettävä pohja löytyy tästä.

Suosimme hakemusten käsittelyssä anonyymiä käsittelyä, eli pyydämme hakijoita kertomaan osaamisestaan niin että valiokunta voi käsitellä hakemuksen nimettömästi. Mikäli hakemukseen liittyen haluaa tarkistaa jotain tai kysyä, vastaamme mielellämme esiin nouseviin kysymyksiin: Kirsi Peltonen/ nuorisotyönjohtaja (044 270 45 27) tai Nina Aronen / järjestöohjaaja (044 541 0221).

Pyydämme toimittamaan hakemukset 26.10.2023 klo 23.59 mennessä osoitteeseen nina.aronen@lspel.fi