Hallinnon ja Päällystön opintopäivät 2023 – linkkejä & vinkkejä

Hallinnon ja päällystön opintopäivät järjestettiin Viking Gracella 27.-28.10.2023.
Mukana risteilyllä oli ennätykselliset yli 180 osallistujaa. Tästä artikkelista löydät nostoja aiheista, sekä syksyn yhdistyshallinnon koulutusten vastauksia ja koonnin. Lopussa myös muutama hyödyllinen ajankohtainen huomio LSPeL juhlaseminaarista.

”Tiedolla johtaminen on ajan henki.”
Suvi Fried, Palokuntatoiminnan taloudellinen ja sosiaalinen arvo

Hyvinvointialueiden uusista palvelutasopäätöksistä
Hyvinvointialueiden uusista palvelutasopäätöksistä risteilyllä olivat puhumassa Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen Mika Lankinen ja Satakunnan Pelastuslaitoksen Juha Suonpää.
Esiin puheenvuorossa nousivat huoli henkilöstön riittävyydestä, ja sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuudesta, sekä sen turvaamisesta. Jatkossa on hyvä suosia pitkäkestoista kalustosuunnittelua, kalustostrategian avulla.

Palosuojelurahaston avustukset palokunnille
Palosuojelurahaston avustukset palokunnille olivat päivän seuraava aihe, josta puhuivat Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala, sekä suunnittelija Paula Junnola. Palokunnille haettavien avustusten haku tulee muuttumaan vuodesta 2024 alkaen. Kaikki valtionavustukset tullaan jatkossa ohjaamaan haeavustuksia.fi -sivustolle. Palvelussa asioidaan DVV:n Suomi.fi-valtuuksilla. On tärkeää, että sopimuspalokunnat hakevat tarvittavat valtuudet hyvissä ajoin.
Palosuojelurahasto järjestää sopimuspalokunnille vielä kaksi samansisältöistä infotilaisuutta aiheesta:

  • 7.12.2023 klo 18–19
  • 17.1.2024 klo 18–19

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja löydät täältä.

Pelastustoiminnan käsikirja
Pelastusopiston kanssa yhteistyössä tuotettua Pelastustoiminnan käsikirjaa esitteli risteilyllä palomestari Eemu Hyvönen Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta. Käsikirjan hankkeen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen laatua koko maassa. Hankkeen tavoitteiden avulla varmistetaan ajantasaisen ja yhdenmukainen tieto eri onnettomuustilanteissa. Projektipäällikkönä hankkeessa on toiminut Matti Honkanen, Pelastusopistolta. Valitettavasti Matti ei päässyt mukaan risteilylle viime hetken esteiden vuoksi. Matin mukaan käsikirjaa voivat käyttää paitsi virassa olevat, myös esimerkiksi sopimuspalokuntien ryhmänjohtajat.

Microsoft 365 palokuntien käytössä ja hyötynä
Microsoft 365 palokuntien käytössä ja hyötynä – Mikko Rauhanen, Maarian VPK:sta / toimitusjohtaja, IfCon Oy:stä. Palokuntien yleishyödyllisyys -status mahdollistaa Office 365 -kokonaisuuden käyttämisen ilmaiseksi. Non-Profit status mahdollistaa palokunnille 10 business -käyttäjää, joilla laajat oikeudet ja 300 basic -käyttäjää, joiden käyttöliittymät mahdollistavat sovellusten kuten Word, Excel ja Power Point käyttäminen selaimella.

Palokuntatoiminnan taloudellinen ja sosiaalinen arvo
Palokuntatoiminnan taloudellinen ja sosiaalinen arvo -hanketta osallistujille esitteli projektikoordinaattori Suvi Fried, SPEK. Hankkeessa on tutkittu palokuntatoiminnan tuomaa kokonaisvaltaista taloudellista arvoa yhteiskunnallisena toimintona. Fried painotti, ettei millään rahalla voi mitata sitä arvokasta työtä, jota palokunnissa tehdään. On kuitenkin tärkeää tuottaa näkyväksi palokuntatoiminnan yhteiskunnalliset hyödyt, sillä palokunnat tuottavat arvoa kansalaisille, pelastustoimelle ja vakuutusyhtiöille.

Hankkeen arvion mukaan, mikäli palokuntatoimintaan sijoitetaan 10 miljoonaa, saadaan hyötyä 500 miljoona. Turvallisuusviestinnän avulla tavoitetaan vuosittain ohjatusti hankkeen mukaan 68 000 ja välillisesti vaikutuspiirien kautta 290 000 ihmistä. Palokuntatoiminnalla pystytään hankkeen mukaan vuosittain ehkäisemään 150 nuoren syrjäytyminen. Kokonaisuudessaan hankkeen tulokset julkaistaan SPEK-nettisivuilla.

Yhdistyshallinnon koulutusten koontia
Yhdistyshallinnon koulutuksissa kerättiin kysymyksiä syksyllä ja valittuihin laajempiin kysymyskokonaisuuksiin pyysimme lisäksi vastaukset kaikille. Yhdistyshallinnon koulutusten koonnin ja vinkit löydät täältä.
Kysymykset ja niiden vastaukset löytyvät täältä. Kiitämme vielä Jyrki Kaukorantaa erikseen aihekokonaisuuksiin saaduista vastauksista tilaisuuden jälkeen.

Tilaisuuden materiaalit?
Seminaaripäivän materiaalit & salasana on toimitettu osallistujille sähköpostitse viikolla 47.
Pääset kansioon myös tästä.

Muuta hyödyllistä?

Kiinnostaako palokunnan / organisaation digiturvan testaus?
Digi- ja väestöviraston sivuilta löydät ajankohtaisia vinkkejä ja nostoja aiheeseen. Pääset sinne kätevästi tästä.

Tietoturva ja siihen panostaminen ovat kokonaisturvallisuuden näkökulmasta nyky-yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Onko teillä tietoturva kunnossa? Mitä kaikkea tietosuojavaltuutettu suosittelee ottamaan huomioon tai tarkistamaan? Kuinka toimia tietomurtoepäilytilanteessa? Lue lisää Tietosuojavaltuutetun sivuilta. Pääset sinne tästä.

Yhdistyslakia päivitettiin alkuvuodesta 2023. Päivitettyyn lakiin kirjattiin mm lisää § jäseneksi liittymisestä ja vahingonkorvausvelvollisuudesta. Näitä lain päivittyneitä kohtia käytiin läpi palokuntien hallinnolla suunnatussa koulutuksessa syksyllä 2023. Koonnin päivitetystä yhdistyslaista löydät tästä.

Lämmin kiitos vielä kaikille tapahtumamme osallistujille ja puhujille.

Lisätietoja:
Nina Aronen, järjestöohjaaja, LSPeL (044 541 0221, nina.aronen@lspel.fi)