Varhais- ja nuorisotyön ohjaajakoulutus

18.9.2021 klo 12-15

Varhais- ja nuorisotyön ohjaajakoulutuksessa 18.9.2021 klo 12-15 käydään läpi lapsen ja nuoren kehitystä, kasvun tukemista ja kuinka ohjaajana voit huomioida alle 12-vuotiaiden erityistarpeet palokuntanuorisotyössä. Koulutus tapahtuu vallitsevasta tilanteesta johtuen Teams -etäyhteyden välityksellä. Koulutus sopii kaikille kouluttajille, ohjaajille, asiasta kiinnostuneille ja nuorten kanssa toimiville. Kouluttajana toimii Virpi Hurula. Virpillä on pitkä historia palokuntatoiminnassa, aina nuoriso-osastosta ensivastetoiminnan yksikönjohtajaksi. Hän on ohjannut varhaisnuoria ensimmäisen kerran 1980-luvulla, sekä tehnyt kuntoutustyötä erityislasten parissa ja suorittanut opettajaopinnot. Ilmoittautuminen Hakassa 24.8.-16.9. Tervetuloa mukaan!

Nuoret harjoituksissa.