LSPeL Turvallisuuskoulutukset kevät 2022

Asuinkiint. turvallisuuskurssi ja Väestönsuojan hoitajakurssi

Länsi-Suomen pelastusalan Liitto järjestää keväällä Porin pääpaloasemalla seuraavat kurssit:

  • Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi 29.-30.3.2022 (klo 18-21)
  • Väestönsuojanhoitajan kurssi 9.-10.5.2022 (klo 18-21)

Koulutukset ovat kaksi-iltaisia. Ilmoittautuminen TÄSTÄ

Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi

Kohderyhmä: asuinkiinteistöjen turvallisuustiimeille, hallitusten jäsenille, isännöitsijöille sekä asumisen ja arjen turvallisuudesta kiinnostuneille.

Kurssilla käydään läpi asumisen ja arjen turvallisuuden perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yleisimmät vaaranpaikat sekä perehdytään pelastussuunnitelman laadintaan. Pelastussuunnitelma toimii myös omatoimisen varautumisen työvälineenä. Sen laadinnan tavoitteena on kehittää riskien tunnistamista,
ennaltaehkäisyä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen. Pelastussuunnitelma laaditaan vähintään kolmen asunnon kiinteistöihin. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite perustuu lainsäädäntöön.

Väestönsuojanhoitajan kurssi

Kohderyhmä: S1 ja K -luokan väestönsuojan hoitajille, tehtävään haluaville, heidän varahenkilöilleen sekä isännöitsijöille.Kurssi antaa perustiedot väestönsuojan laitteiden käytöstä, suojan hoidosta ja tarkastuksista. Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet talon tai kiinteistön väestönsuojan hoitajan tehtävään.Väestönsuojan hoitaja huolehtii omalta osaltaan talon asukkaiden turvallisuudesta pitämällä väestönsuojan toimintakunnossa sekä tarvittaessa johtaa väestönsuojan käyttöönottoa. Väestönsuojan hoitaja tekee suojalle vuositarkastuksen.