Koulutusuutiset, 2/helmikuu 2022

Koulutusjärjestelmä ja termistö

Kerrataan koulutusuudistuksen tuomia muutoksia

Vastuu sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmästä siirtyi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä (SPEK) Pelastusopistolle (PeO) 1.1.2019. Siirtymävaiheeksi on sovittu 2019–2023. Siirtymävaiheen aikana käytetään rinnakkain kurssikohtaisesti PeO:n ja SPEK:n opetussuunnitelmia (OPS), kunnes Pelastusopiston tuottamien kurssien aineisto ja siihen liittyvä kurssikohtainen koulutus ovat valmiit.

Termistö ja keskeiset käsitteet ovat muuttuneet jonkin verran siirryttäessä Pelastusopiston opetussuunnitelman alaisuuteen. Tämä saattaa aluksi hämmentää sopimuspalokuntia, joten tässä käytössä olevaa uutta termistöä palokuntakoulutuksissa:

OPS =Opetussuunnitelma. Määrittää mitä ja millä sisällöllä ja tavoitteilla opetus/koulutus toteutetaan

Opintopiste (Op) = koulutuksen laajuuden määre: 1 opintopiste vastaa 27 tuntia

Vastaava kouluttaja (PeO) = ent. kurssinjohtaja (SPEK)

Pelastustoiminnan peruskurssi = ent. Sammutustyökurssi

Tieliikennepelastamisen kurssi (TIPE-1) = ent. Pelastustyökurssi

Putoamisvaarallisella alueella työskentelyn kurssi (PVAT-1)= ent. Laskeutumisen ja kattotyön kurssi

Ryhmänjohtajakurssi (RJK PeO) = ent. Yksikönjohtajakurssi (YJK)

Koulumaali = PeO:n verkko-oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali (kurssilainen kirjautuu)

Kuva PeO:n OPS 2022

TÄSTÄ PeO:n OPS2022

Ryhmänjohtajakurssi tulossa

Kauan odotettu ryhmänjohtajakurssia on lupailtu valmiiksi pikapuoliin. Pelastusopiston ryhmänjohtajakurssin opetusmateriaalin valmistumista on odoteltu jo tovi. Nyt kuitenkin on luvassa valoa tälle vuodelle, sillä uusi RJK löytyy Pelastusopiston opintosuunnitelmasta 2022. Sitä myöden voidaan alkaa käynnistää alueellisia kurssihakuja. Satakunnassa avattiin ennakkoon haku pääsykokeisiin jo alkuvuodesta ja Varsinais-Suomessa sovitaan kurssijärjestelyistä vasta sitten kun PeO:n materiaali on valmis opetuskäyttöön.

Sopimushenkilöstön ryhmänjohtajakurssi (5 op) koostuu Pelastusryhmän johtamisen perusteista (2 op) sekä pelastusryhmän johtaminen eri onnettomuustyypeissä (3 op) koulutusosioista. Oleellisin rakenteellinen muutos entiseen yksikönjohtajakurssiin verrattuna voidaan sanoa olevan kouluttajaosan (YJK osa 2) puuttuminen, johon on tulossa korvaava erillinen koulutuksensa.

Kouluttajakurssi tulossa entisen Yksikönjohtajakurssin koulutusosion tilalle

kouluttajakurssi (SPEK)

Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on kehittänyt ja pilotoinut uutta palokuntakouluttajakurssia, minkä tarkoituksena on tuottaa kouluttajaosaamista palokuntalaisille osastosta riippumatta. Palokuntakouluttajakurssi täyttää tulevaisuudessa myös PeO:n Ryhmänjohtajakurssilta pudonneen kouluttajaosan tyhjiötä. Kurssin laajuus on n. 39 tuntia, mikä toteutetaan monimuoto-opiskeluna (verkko-, lähi-, tiimi- ja itseopiskelu). Kurssin tavoitteena on kasvattaa kouluttajan pedagogisia tietoja ja taitoja sekä kouluttajaosaamista. Palokuntakouluttajakurssi on tavoitteena saada pilottiin myös Länsi-Suomeen tämän vuoden aikana.

Katso aktiiviset HAKAssa olevat Koulutukset LSPeL alueella TÄSTÄ

Terveisin

Anssi Lamminen
koulutuspäällikkö
Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto