KOULUMAALIOHJEET (Satak. & V-S)

Pelastusopiston koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja aletaan toteuttaa täysimääräisesti syksyllä 2021. Tällä hetkellä ne ovat Pelastustoiminnan peruskurssi, Savusukelluskurssi, Tieliikennepelastaminen (TIPE1), Pintapelastus ja Putoamisvaarallisella alueella työskentely (PVAT-1). Näiden kurssien osalta tulee käyttöön Pelastusopiston Koulumaali -oppimisympäristö, johon kurssilaisen on rekisteröidyttävä.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokset ovat tehneet sopimuspalokunnille omat ohjeistuksensa ao. oppimisympäristön käyttöönottoon.

KOULUMAALIN OHJEET:

SATAKUNTA

VARSINAIS-SUOMI

Ilmoittautumisten eräpäivät aikaistuvat

Koulumaalin käyttöönotosta johtuen tulevaisuudessa kurssien ilmoittautumisten eräpäivät tulevat olemaan noin kuusi viikkoa ennen kurssin alkua, jotta koko ilmoittautumisen hallinnointiprosessi (LSPeL, Pelastuslaitos, PeO) saadaan valmiiksi ennen kurssin alkua. Muutos vaatii kärsivällisyyttä, totuttelua ja uuden omaksumista jokaisella taholla: palokuntalainen, palokunta, kouluttajat, liitto, pelastuslaitos ja pelastusopisto. Liitto, kurssinjohtajat ja pelastuslaitokset auttavat asiaan liittyvissä epäselvyyksissä.

Onko toimiva sähköpostisi HAKAssa?

Tässä vaiheessa on sanomattakin selvää, kuinka tärkeää on, että hakijan toimiva sähköposti on lisätty HAKAan. On tärkeää, että HAKAssa oleva sähköposti on toimiva ja että se on sama kuin kirjauduttaessa koulumaaliin. Jos sähköposti muuttuu, vaihtuu myös Koulumaalissa oma käyttäjätunnus. Tästä seuraa uusi tietoturvatentti jne.