Esimerkki nuorille järjestetystä tapahtumasta korona-aikana

Vakka-Suomen alueella koottiin nuoret ulkosalle yhteen marraskuussa

Jos aikuisia koronanpirulainen raapii, niin se tekee varmasti enemmän hallaa nuorisoon, jolla olisi huima määrä energiaa ja halua harrastaa, elää ja kokea lapsuuttaan/nuoruuttaan.

Viime vuoden lopulla Liiton Vakka-Suomen toiminta-alueella haluttiin järjestää palokuntanuorille alueen nuorisotyöryhmän toimesta toimintapäivä, koska käytännössä koko kevät ja kesä tärveltyivät leirien ja muiden tilaisuuksien osalta.

SYYSRACE

Haluttiin järjestää nuorille yhteinen tapahtuma, jotta he pääsisivät näkemään toisiaan ja tekemään yhdessä. Tapahtuman nimeksi valikoitui Syysrace, mikä järjestettiin ulkosalla. Tapahtuma toteutettiin siten, että nuoret liikkuivat omissa osastoissaan suorittaen toiminnallisia rastitehtäviä, missä oli ratkaistavissa jokin pulma tai suoritettava tehtävä. Jokaiselta suorittamaltaan rastilta nuoret saivat kryptisen vihjeen, jotka oikein ratkaisemalla ja yhdistämällä toisiinsa antoi koodin viimeisellä rastilla sijainneen matkalaukun lukkoon.

Osastoilla oli erilaisia tehtävärasteja, kuten sopivan mutterin ja pultin löytäminen turveämäristä

Koronaturvallisesti kokoontuen

Mukana oli kahdeksan osastoa Vakka-Suomen alueelta. Vahvuus yhteensä 70. Ulkotapahtuma, nuoret omissa ryhmissään ja aikuisilla vahva kasvomaskisuositus sekä hyvä käsihygienia takasivat, että nuoret saivat kokea turvallisen tapahtuman ja toimia yhdessä pitkästä aikaa.

On hyvin tärkeää huolehtia palokuntien nuoriso-osaston elinvoimaisuudesta tavalla tai toisella korona -aikana. Sillä on isoja vaikutuksia nuoriso-osastojen vahvuuteen ja sitä kautta myös tulevaisuudessa hälytysosastojen elinvoimaisuuteen, sillä suuri osa hälytysosaston henkilöstöstä tulee toimintaan mukaan palokuntanuoriso-osastojen kautta.

Rastit suoritettuaan pääsi loppurastille, missä odotti koodia odottava lukittu laatikko