Suomi Areena “Kuka meitä pelastaa 2030?”

27.6.2024 klo 13 Puuvilla-lavalla Porissa oli katsomossa paikan päällä arviolta 170 kuulijaa, ja verkossa MTV-katsomon ääressä ties kuinka monta lisää. Lisää paneelista ja panelisteista voit lukea täältä.

Paneelissa polveiltiin valtakunnallisista haasteista kunnallisiin kipupisteisiin. Huomionarvoinen seikka on kuitenkin tosiasia, että paloasemaverkosto kattaa koko maan, ja monelle kunnalle sopimuspalokunta on osa paikallisesti toimivaa palveluverkkoa, kunnan ja kylän asukkaiden turvallisuudentunteen kannalta keskeinen toimija. Monessa puheenvuorossa korostui myös varautumisen merkitys ja sopimuspalokuntien rooli. Varautumiseen liittyen sopimuspalokuntien roolissa nähtiin jo nyt paljon hyvää, mutta oli myös puheenvuoroja, joissa ehdotettiin uusia ja erilaisia tapoja sen laajempaan kehittämiseen sekä toteuttamiseen.

Aluehallintoviraston johtaja Ilkka Horelli nosti puheenvuorossaan esiin harrastajamäärät, ja niiden muutoksellisuuden, “11 % pääkaupungin ulkopuolella asuvista on ollut jossain elämän vaiheessa mukana sopimuspalokuntatoiminnassa. Olisiko jotain voitu tehdä toisin? Sillä tällä hetkellä sopimuspalokuntien vahvuus on noin 40-50 000 koko Suomessa.”

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntajohtaja Petri Jaatinen kertoi puheenvuorossaan havainnosta, jonka mukaan sopimuspalokuntatoiminnassa ollaan tänä päivänä mukana entistä lyhyempi aika.

Liittomme puheenjohtaja Mervi Parkkonen puhui alueen yrittäjien merkityksen tärkeydestä vapaaehtoistoiminnan tukemisessa. Kuinka työnantaja voi mahdollistaa työntekijän työajalla tehtävälle lähtemisen ja samalla turvata sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta. Kiitosta saivat myös kaikki nuorisotyötä tekevät sopimuspalokuntien toimijat, jotka kouluttavat ja opastavat nuoriso-osastoissa. Vaikka harrastustoiminta jossain kohden nuorelta päättyisi, saa hän mukaansa repullisen tärkeitä turvallisuustaitoja.

Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna nosti esiin palokuntaverkoston merkityksen tärkeyden kunnan ja kunnan asukkaiden näkökulmasta.

“Rahalla voidaan ostaa seiniä, mutta meidän tulee myös yhdessä huolehtia työtä tekevistä ihmisistä. Pelastustoimi tarvitsisi jonkin rahoitusmekanismin, jotta tämän hetkinen yhdistystoiminta on jatkossakin mahdollista. Resursseja tarvitaan jotta tekijöitäkin on.” Ilkka Horelli

Kansanedustaja Eeva Kalli kuvasi ajatuksia valtakunnallisella tasolla seuraavasti, “Valtakunnallisella tasolla eduskunnan tulee turvata hyvinvointialueiden rahoitus, mutta tarvitaan myös muita rahoituskanavia, jotta voidaan turvallisesti toimia.” Myös lähipalvelut ja niiden merkitys korostuivat Kallin puheenvuoroissa; “Lähipalveluiden turvaaminen vaatii viisautta paikallisesti ja valtakunnallisesti, jotta nähdään paikallistoimijoiden arvo, se mitä kaikkea lisäarvoa palokunta tuo alueelle, ja miten paljon se luo hyvinvointia ympärilleen.”

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen Satakunnan Pelastuslaitokselta puhui myös sopimuspalokuntatoiminnan arvostuksen puolesta. “Me kaikki arvostamme toimintaa, erityisesti arjessa niillä pienillä teoilla.”

Koko paneeli on katsottavissa MTV-katsomosta vuoden ajan julkaisemisesta, pääset sinne TÄSTÄ.

Suomi Areena -panelistit.
Ilkka Horelli, Lauri Inna, Eeva Kalli, Pekka Tähtinen, Mervi Parkkonen, Petri Jaatinen, Mira Leinonen

Paneelin lopussa selviää monellako panelisteistamme on sopimuspalokuntataustaa?

Kiitos mukana olleille ja toiminnan mahdollistaneille.
Sopimuspalokuntatoiminnan esillä pitäminen ja arvon tunnustaminen on yhteinen asia.