Sinusta edustaja valtakunnallisiin kanaviin?

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK uusii valtakunnallisen palokuntatoiminnan organisointiaan. Nykyiset toimintokohtaiset toimikunnat jäävät pois ja tilalle tulee yksi palokuntatoimikunta, jossa on edustus eri pelastusliitoista.

Palokuntatoimikunnan alaisuuteen tulee kaksi työryhmää, palvelu- ja harrastustyöryhmä. Nämä koordinoivat ja kehittävät aihealueensa toimintaa sekä yhteistyötä ja tekevät esityksiä palokuntatoimikunnalle.

Palvelutyöryhmä käsittelee palokuntien sopimuspohjaista toimintaa, kuten hälytys-, ensivaste- ja hälytysmuonitustoimintaa sekä onnettomuuksien ehkäisyä ja varautumista.

Harrastustyöryhmän piiriin kuuluvat mm. nuoriso- ja leiritoiminta, nais-, veteraani-, soittokunta-, kilpailu- sekä yhdistystoiminta.

Näihin työryhmiin haetaan syksyn aikana ehdokkaita asiantuntijajäseniksi. Työryhmän kokoa tai jäsenten toimikausia ei ole säännöissä määritelty. Palokuntatoimikunta kutsuu jäsenet työryhmiin pelastusliittoja kuultuaan. SPEK maksaa työryhmien jäsenten matka-, majoitus- ym. kulut.

Mikäli olet kiinnostunut em. toiminnasta ja haluat lisätietoa, ota yhteyttä: Antti Ali-Raatikainen, 050 587 3311, antti.ali-raatikainen@lspel.fi