Merkkejä ja mitaleja – mistä ne tulevat ja kuinka niitä tilataan?

Ansio- ja harrastusmerkit
Erilaiset ansio- ja harrastusmerkit ovat vanha ja perinteinen tapa palkita palokuntalaisia. Alueelliset pelastusliitot voivat myöntää palokuntayhdistysten ehdotuksesta harrastusmerkkejä niissä toimiville jäsenille. Se on tunnustus uutterasta palokuntatyöstä, ja se annetaan tiettyjen tuntimäärien mukaisesti.

Suosittuja muistamisia ovat myös palokuntalaisten palvelusvuosimerkki, jolla nimensä mukaisesti kunnioitetaan jäsenen palokunnassa toimisen vuosia. Palvelusvuosimerkkejä on viiden vuoden välein alkaen viidestä vuodesta aina 75 v ja jopa  80 v palvelusmerkkejä on jaettu muutamia.

Palokuntalaisia voi palkita myös muilla ansiomerkeillä. Alueellisilla pelastusliitoilla, Suomen Palopäällystöliitolla ja Suomen Sopimuspalokuntienliitolla on omia ansiomerkkejä, joita voi hakea erillisten sääntöjen mukaisesti.

Valtakunnallisesti merkkejä ja mitaleja
LSPeL välittää valtakunnallisesti palokuntatoiminnan harrastusmerkit sekä palvelusvuosimerkit, jotka tulevat Raisiossa toimivan Turun Merkki-Mitali Oy:n kautta. Merkit tulevat aihiona ja niihin tehdään Raisiossa pintakäsittely (mm. kultaus, hienomattaus sekä lakkaus).

Korkeimmat harrastusmerkit, Suurluokka ja Mestariluokka, tehdään alusta asti käsin. Merkistä on tehty stanssi, jolla prässätään merkin aihio. Aihio sahataan käsin muotoonsa, liitetään lenkki ja pintakäsitellään. Merkin yksityiskohdat saavat värinsä emaloimalla. Lopuksi niihin lisätään nauha ja ne pakataan laatikoihin.

Tässä Turun Merkki-Mitali Oy:ssä käsityönä valmistuu tilattu merkki.

LSPeL ansiomitalit
LSPeL  voi myöntää pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomitalin aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta alalla. Lisätietoa ja mitalien myöntämisohjeet sekä harrastusmerkkien tilausohjeet löytyvät https://www.lspel.fi/palokuntatoiminta/liitto/ansio-ja-harrastusmerkit/lspelin-ansiomitaliohje/

Myös nämä mitalit tehdään käsityönä Turun Merkki-Mitalissa. Tilaukset on hyvä tehdä palvelus- ja vuosimerkeissä kuukautta ennen aiottua luovutuspäivää ja mitaleissa kaksi kuukautta ennen.

SPEKin ansiomerkit
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä on erilaisia ansiomitaleita ja -ristejä. Lähtökohtaisesti näitä molempia haetaan oman alueen pelastusliitosta, joka myöntää ansiomitalit ja tekee päätökset ansioristin puoltamisesta, jonka myöntää SPEKin hallitus. Lue lisää tästä.

Milloin hakemukset ansiomitaleista tulee toimittaa?
Ansiomitaleita myönnetään pelastusliitoissa ympäri vuoden, mutta ansioristejä SPEKin hallitus myöntää vain kahdesti vuodessa. Pelastusliittojen käsittelemät hakemukset tulee olla toimitettuna 15.3. ja 15.9. mennessä SPEKin Pasilan toimistolle.

Pelastusliitossa hakemusten tulee olla maalis- ja syyskuun alussa, että ne ehditään käsittelemään liiton toimesta.

Merkin tekoa aihiosta stanssin avulla.

Lisätietoja: Saija Kirstilä (saija.kirstila@lspel.fi)