LähiTapiola Länsi-Suomi tukee liiton palokuntanuorisotyötä

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton nuorisotyö on saanut rahallista tukea toiminnan toteuttamiseksi tänä vuonna.

LSPeL on kiitollinen saamastaan tuesta ja katsoo, että tuki kanavoidaan nuorisotyötä edistäviin tarkoituksiin. Nuorisotyövaliokunnallamme on positiivista pohdittavaa tänä keväänä. Kirkastaa mieltä näin muuten sumeana korona-aikana. Kiitos.

LähiTapiola Länsi-Suomen tavoitteena on edistää toimialueensa lasten ja nuorten hyvinvointia ja sitä kautta koko Suomen elinvoimaisuutta. Tätä tarkoitusta varten yhtiö järjesti helmikuussa kampanjan, jossa alueen ihmiset saivat esittää lahjoituskohteita. Ehdotettujen kohteiden perusteella yhtiö lahjoitti yhteensä 40 000 euroa seitsemälle lasten ja nuorten parissa työtä tekevälle taholle.