Ideoita palokuntien viikkoharjoitusten toteutukseen

Koko ajan pahenevassa tautitilanteessa, jolloin paloasemille kokoontuminenkaan ei ole sallittua, on ongelmaksi noussut viikkoharjoitusten järjestäminen. Apua on pyydetty myös Liiton suunnasta ja kysytty, voisiko LSPeL:lta saada tukea ja ideoita palokuntien etäharjoitteluun.

Liitto on korona-aikana järjestänyt webinaareja, joihin on enimmillään osallistunut noin 250 osallistujaa (liityntää), mikä alkaa olla Teamsin kapasiteetin ylärajoilla. Mikäli LSPeL järjestäisi vaikka maakunnankin kokoisia viikkoharjoituksia, joihin palokuntalaiset osallistuisivat kotoaan, ylittäisi osallistujien määrä helposti Teamsin kantokyvyn.

Rauman toiminta-alue aktivoitunut yhteisharjoituksissa

LSPeL:n Rauman toiminta-alueen puheenjohtaja Juho Ansio on järjestänyt parin tunnin mittaisia alueellisia etäviikkoharjoituksia Teamsissa. Viime vuoden puolella pidettiin kaksi, aiheina Onnettomuustilanteet rataverkolla sekä Onnettomuustutkintakeskuksen esittely. Äskettäin pidettiin esitys siitä, miten eläintaudit tulee ottaa huomioon pelastustoiminnassa. Vaarana kun on, että ilman huolellista suojautumista ja varusteiden puhdistuksesta huolehtimista voi pelastajakin sairastua tai ainakin kantaa esim. asussaan taudin seuraavaan tilannepaikkaan. Tähän etäharjoitukseen osallistui yli 200 hlöä, ja muissakin on ollut lähemmäs parisataa kuulijaa, pääasiassa Rauman alueelta.

Juho on ensin lähettänyt palokuntiin kutsun webinaariin ilmoittautumispyynnöllä, jonka jälkeen ilmoittautuneille on lähetetty linkki liittymistä varten. Juho on toiminut tilaisuuden puheenjohtajana, kerännyt kysymyksiä ja jakanut puheenvuoroja. Kyseiset harjoitukset ovat saaneet runsaasti positiivista palautetta palokuntalaisten taholta.

Yhteistoimintaa luvassa

Vaikka aivan juuri ovat myös alueemme pelastuslaitokset aktivoituneet etäviikkoharjoitusasiassa, voivat toiminta-alueiden puheenjohtajat aluetoimikuntien tai ainakin koulutusohjaajan kanssa yhdessä kehittää vastaavaa toimintaa alueillaan. Ideoinnissa ja toteutuksessa (alustajat) kannattaa hyödyntää paikallisia verkostoja, mikä lisää kiinnostusta aiheeseen ja tuo sen lähemmäksi kuulijoita.

Antti Ali-Raatikainen
toiminnanjohtaja
LSPeL