Hullu vuosi 2020

LSPeL toiminnanjohtajan yhteenveto tästä vuodesta

Antti Ali-Raatikainen, LSPeL toiminnanjohtaja

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton toimintavuosi 2020 alkoi toiveikkaissa merkeissä. Tulimeri-risteilylle tammikuun lopulla osallistui lähes 2 000 henkeä ja Porin toiminta-alueen masinoimaan liiton talvipäiväänkin helmikuun alussa osallistui lumimyräkästä huolimatta 150 palokuntalaista.

Pitäessämme hallituksen tilinpäätöskokousta 5.3. Kiukaisissa oli sitten jo pahat merkit päällä ja arvuuteltiin mitä tuleman pitää. Seuraavalla viikolla alkoivatkin eri toimijat siirtää ja perua tilaisuuksiaan, ja myös valtiovalta kertoi erilaisista taudin leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Vielä muutama päivä siitä eteenpäin oltiin jo ottamassa käyttöön valmiuslain säädöksiä, ja mm. maan rajat suljettiin.

Myrkyn lykkäsi

Tilanne ja sen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat myrkkyä koulutuksista ja aktiivisen järjestötoiminnan suurista tapahtumista elävälle yhdistykselle. Palokuntakoulutukset menivät tauolle ja muita tilaisuuksia peruutettiin, niistä merkittävimpinä Turvallisuusseminaari ja pitkään valmisteltu uusi palokuntalaistapahtuma Kevättööttäys huhtikuussa.

Lopulta piti myös perinteinen heinäkuun alun palokuntanuorisoleiri Koski Tl:ssa siirtää vuodella eteenpäin.

Alkoi yhteiskunnan pakotettu digiloikka – kaikkia toimintoja alettiin siirtää verkossa etänä toteutettaviksi. Jonkin verran palokuntakoulutuksessakin kurssien teoriaosuuksia pystyttiin hoitamaan virtuaalisesti, mutta vain nimeksi.

Kokousten etänä pitäminen on helpompaa, mutta siitä puuttuu aito vuorovaikutteisuus. Teams tai Zoom eivät täysin riitäkään korvaamaan live-kokouksia, varsinkin mikäli on tarkoitus ideoida, suunnitella ja kehittää asioita, eikä vain tehdä päätöksiä esityslistan mukaisesti. Alkuhämmennyksen jälkeen saimme kevään kuluessa käyntiin myös itsenäisiä, parin-kolmen tunnin mittaisia webinaarikoulutuksia, joihin alueemme palokuntalaiset osallistuivatkin aktiivisesti.

Viestintä kehittyy

Kaikkein luontevimmin on uudessa tilanteessa virtuaaliseen toimintaympäristöön mukautunut turvallisuusviestintä, joka verkossa oli osin jo aiemminkin ollut. Sen suoriteluvut ovat koronan aikana kasvaneet LSPeL:lla vahvasti, mihin osaltaan on vaikuttanut alkuvuodesta toteutettu kotisivu-uudistus sekä keväällä käyttöön otettu sähköpostitse toimitettava Creamailer-uutiskirje. Viestinnän kohdentaminen on tällä aiempaa tarkempaa, kun jäsenistön edustajat voivat LSPeL:n kotisivujen kautta tilata uutiskirjeitä valitsemiensa aihealueiden mukaisesti.

Sähköisen viestinnän uudistuksen myötä myös LSPeL:n graafinen ilme päivitettiin. Kotisivujen istunnoista valtaosa tehdään nykyisin mobiililaitteilla. Ja vaikka LSPeL:n somekanavissakin tavoitettavuusmäärät ovat olleet suuria, on tällä alueella liitolla runsaasti kehitettävää.

Varsinainen tiedotuslehti on vielä kuluvana vuonna julkaistu normaalisti. Kentältä saatu palaute on kuitenkin tukenut liiton hallinnon näkemyksiä, joiden perusteella tehtiin päätös luopua printtilehdestä nyt vuodenvaihteessa, ja siirtää julkaisu verkkoon. Useamman lehden jakamista paloaseman pöydälle seisomaan ei ole nähty varttuneemmankaan palokuntapolven piirissä tarkoituksenmukaiseksi. Paperilehdestä luopumista tukee myös uutiskirjeen käyttöönotto.

Turvallisuusviestinnän osa-alueista varsinainen valistustoiminta on ainoa, joka on selkeästi notkahtanut korona-aikana, koska tapahtumia, joissa valistusta olisi toteutettu, ei ole voitu järjestää. Tässäkin sosiaalinen media on tarjonnut uuden väylän informaation välittämiseen.

Kesä toi pienen pilkahduksen toivoa

Koronatilanne rauhoittui kesää kohti, jolloin päästiin pitämään jonkin verran mm. oikeita kokouksia. Maaliskuun puolivälistä lähtien lähes kokonaan tauolla ollut koulutus käynnistyi uudelleen vasta lomakauden jälkeen. Tällöin myös jatkettiin keväällä keskeytyneitä kursseja. Syksyllä painotus oli akuuteimmissa peruskursseissa, jotta pystyttäisiin varmistamaan uusien hälytysosastolaisten saatavuus ja pysyminen palokuntatoiminnassa.

Heti keväällä tuli selväksi, ettei koko takamatkaa saada toimijoiden aikatauluista ja muista resurssitekijöistä johtuen kirittyä syksyllä kiinni, vaan budjetoitu koulutussuorite tullaan alittamaan.

Syksyn aluksi SPEK ja pelastusliitot sopivat menettelytavoista, joilla jatkossa kunkin avoimet webinaarit viedään muidenkin toimijoiden tiedotettaviksi ja osallistuttaviksi. Webinaarit ilmoitetaan SPEKin Palokuntaan.fi -sivuilla ja kaikki liitot voivat markkinoita niitä jäsenistölleen. Myös mahdolliset tallenteet webinaareista ovat yhteisesti saatavissa.

Virtuaalileiri ja syksyn livetapahtumat

Syyskaudella LSPeL:n toimesta aloitettiin myös palokuntanuorten kursseja pitämällä teoriaosuuksia etänä ja käytännön tehtäviä viikkoharjoitusten yhteydessä (POLTE -virtuaalileiri). Nämä olivat jääneet pitämättä leirin peruuntumisen vuoksi. Samoin toteutuivat palokuntarippikoulu sekä nuoriso-osaston johtajakurssi. Virtuaalileirille osallistuu n. 150 nuorta.

LSPeL:n päällystön ja hallinnon opintopäivä ehdittiin vielä pitää 3.10. Uudessakaupungissa juuri ennen kuin koronan toinen aalto Varsinais-Suomessa tuli päälle. Opintopäivään osallistui paikan päällä n. 80 ja etänä lisäksi n. 20 hlöä. Eteenpäin siirretty kevätkokous pidettiin peräjälkeen syyskokouksen kanssa 14.11. Porissa. Suosio oli liiton varsinaiseksi kokoukseksi suuri, osallistujia oli yhteensä peräti 36. Satakunnassa oli tuossa vaiheessa vielä lievemmät kokoontumisrajoitukset.

Ja sitten taas tiukkenee

Loppuvuotta kohti tautitilanne edelleen heikkeni koko liiton alueella ja joulukuussa oltiin jälleen tilanteessa, jossa koulutus- ja kokoustoiminta loppui kokonaan tiukkenevien rajoitusten vuoksi. Varsinais-Suomessa jäi tämän vuoksi yksi aiottu kurssi aloittamatta ja Satakunnassa jäi yksi kesken. Kaikkiaan vuodelle 2020 suunnitelluista palokuntakoulutuksen kursseista toteutui noin puolet.

Mikäli tilanne jatkuu hankalana pitkälti ensi vuoteen, pitää ottaa harkintaan kurssien ryhmäkokojen pienentäminen muiden terveysturvallisuustoimien lisäksi. Ja tietysti vetää mahdollisimman suuri osuus koulutuksesta etänä.

Tällaisilla ajatuksilla vuoteen 2021