HPOP 2022 aiheet ja aineisto

LSPeL:n Palokuntien hallinnon ja päällystön opintopäivä (HPOP) järjestettiin seitsemännen kerran lokakuussa. Tapahtuma näki päivänvalon vuonna 2016. Tavoitteena oli tuottaa verkostoitumis- ja koulutuspalvelua myös palokunnan päällystölle ja yhdistyksen hallinnolle. Toiminta-ajatus opintopäivässä on saada laadukkaat ja asiantuntevat alustajat kertomaan ajankohtaisista aiheista niin operatiivisen toiminnan kuin yhdistyshallinnon näkökulmasta. Tapahtuman vahvuus on vakiintunut 100-150 osallistujan välille.

HPOP22 vahvuus 116

Vuoden 2022 opintopäivä järjestettiin Viking Gloryllä 7.-8.10. iltalähtönä vahvuudella 116. päivän ohjelman avasivat toiminnanjohtaja (LSPeL) Antti Ali-Raatikainen sekä opintopäivän puheenjohtaja Kalle Lehtonen (Rantakulman VPK).

Päivän alkuun LSPeL hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio (Kiukaisten VPK) esitteli liiton strategiatyön päivitystä vuosille 2023-202. Pääteemat LSPeL strategiatyössä ovat: asiantunteva turvallisuuskoulutus, aktiivinen verkostoituja, vahva jäsenistö ja resurssit. Strategia23-26 vahvistetaan liiton syyskokouksessa 22.11.2022.

Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirastosta avasi hyvinvointialueuudistuksen etenemistä sekä antoi tilannekuvaa pelastustoimen tulevaisuuden haasteista muuttuneessa toimintaympäristössä.

TÄSTÄ Horellin materiaali

Johtaja Mika Gröndahl Suomen Pelastusalan keskusjärjestöstä (SPEK) kertoi palokuntien varautumisen tärkeydestä, mikä lähtee yksilötasolta ”kotiasiat kuntoon” -periaatteella. Gröndahlin neljä teemaa olivat: 1. Itse olet hyvin varautunut ja pystyt toimimaan pitkäkestoisissa häiriötilanteissa​ 2. Palokuntasi on mahdollistanut toiminnan häiriötilanteissa​ 3. Hälytystoiminnan hoito on mahdollista erityisesti pitkäkestoisissa tilanteissa​ 4. Pelastuslaitos tukee toimintaa​ 5. Hoidetaan poikkeusolojen jutut

TÄSTÄ Gröndahlin materiaali

Kahvitauon jälkeen jatkettiin Palokunnan tietoturva-aiheilla tietoturva-asiantuntija Saku Tuomisen, KybeRaum, alustamana. Tuominen esitteli, miten verkkohyökkäys yleensä tapahtuu ja esitteli käytännön esimerkkejä tapahtuneista kyberhyökkäyksistä. Tuomisen tulokulma oli, että palokunnan, siinä missä muidenkin organisaatioiden, tulee ottaa oman toiminnan tietoturvallisuus tosissaan. Pelastustoiminen on pystyttävä hoitamaan tehtävänsä normaali- ja poikkeusoloissa ja toiminnan hoitamiseen myös tietoturvasta huolehtiminen liittyy oleellisesti.

TÄSTÄ Tuomisen materiaali

Turvallisuusasiantuntija Vili Heinikoski Suomen Palopäällystöliitosta (SPPL) esitteli Keikkakeskustelu -hanketta. Sen tavoitteena onnettomuuksista oppiminen ja toiminnan/osaamisen kehittäminen, ei syyllisten etsiminen. Keikkakeskustelun neljä pääkysymystä ovat: 1. Mitä odotettiin ja miten suunniteltiin toimittavan? 2. Miten toimittiin ja millä perusteella? 3. Missä onnistuttiin? 4. Miten voisimme onnistua paremmin?

TÄSTÄ Heinikosken materiaali

Opintopäivän päättävä aihe oli Sammutustaktiikoiden nelikenttämalli, jonka esitteli palopäällikkö Pasi Paloluoma, Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Paloluoma kertoi nelikenttämallin taustoista, missä ollaan lähdetty työturvallisuus ja tilanteeseen tehokkain toiminta edellä. Ajatuksena on, että nelikenttämalli toimii päätöksenteon viitekehyksenä ja ajatusmallina tilannepaikan tai pelastustoiminen johtajalla parhaan mahdollisen tekniikan valitsemiseen ja niiden välillä liikkumiseen tilanteen aikana.

TÄSTÄ Paloluoman materiaali

Opintopäivän aiheet nivoi yhteen LSPeL puheenjohtaja Vainio, jonka jälkeen siirryttiin yhteiseen ruokailuun.

Vuoden 2023 HPOP järjestetään 27.10.2023 Viking Grace.