4913 villasukkaa – Operaatio villasukka oli menestys

Turun alueen naistyötoimikunta kokoontui lokakuussa 2020 pohtimaan koronan vaikutuksia palokuntien naistoimintaan. Korona lamaannutti lähes kokonaan naisosastojen toiminnan, ja vaadittiin uusia ideoita. Jotain mitä voisi rajoituksista huolimatta toteuttaa. Idea villasukista syntyi ja lähti lentoon heti lokakuun kokouksen jälkeen. Mukaa lähti liitto, koko naistyö ja sosiaalisen median kautta operaatio levisi ympäri Suomen. Facebook -ryhmässä Operaatio Villasukka 2021 on yli 500 jäsentä.

Neulojia on tullut mukaan myös paljon palokuntatoiminnan ulkopuolelta. Henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita hyväntekeväisyydestä ja neulomisesta. Operaatio on tuonut palokuntanaistyötä tunnetummaksi, ja toiminut yhdistävänä tekijänä läpi koronavuoden. Myös Palokuntalainen -lehti teki jutun Operaatio villasukasta.

Palokuntalainen -lehden artikkeli operaatiosta.

Haluamme kiittää jokaista operaatioon osallistunutta, neulojaa, mahdollistajaa ja lahjoittajaa. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Jokainen villasukkapari tulee tarpeeseen ja saa varmasti hymyn saajansa kasvoille.

Minna Jäntere ja Päivi Sirola toimistolla laskemassa sukkia
Murto-osa sukista lähdössä kohti avunsaajia.
Sydämellinen kiitos jokaiselle Operaatiossa mukana olleelle.