Rakenteellisen paloturvallisuuden koulutus 14.2.2019

08.01.2019

14.2.2019 klo 8.00–16.00 Länsi-Suomen Pelastusliiton toimisto,
Kerosiinitie 26, 20360 TURKU

Kurssi koostuu teoriaopinnoista. Kurssilla perehdytään palomääräysten kehitykseen, voimassa olevaan asetukseen rakenteiden paloturvallisuudesta sekä
palon leviämiseen ja sen estämiseen. Kurssilla käydään läpi paloteknistä selvitystä ja paloteknistä kartoitusta olemassa olevissa rakennuksissa jonka avulla
turvallisuutta voidaan parantaa.

Tämän lisäksi käsitellään seuraavia aiheita:
Paloluokat, rakenteiden paloluokkamerkinnät, osastointitavat, palokatkot,
alkusammutuskalusto ja poistumis- sekä savunpoistojärjestelyt.

Ilmoittautuminen: https://www.lspelkoulutus.fi/lspelkoulutus@Paloturvallisuus_lspel.html

tai

ilmoittautumiset@lspel.fi tai (02) 511 7711


Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua
Kurssin hinta: jäsenille 390,00 (alv. 0 %) ja ei-jäsenille 490,00 (alv. 0 %)
Hintaan sisältyy oppimateriaali sekä kahvit ja lounas.