LSPeL jäsentutkimus on valmistunut

18.05.2017

Liiton jäsentutkimus valmistunut

Liitto teetti alkuvuodesta toiminnastaan jäsenkyselyn, jonka tulokset ovat nyt valmistuneet. VPK:t, yritykset, kunnat ja yhdistykset arvioivat Liiton toimintaa kyselyssä. Osa vastaajista valittiin lisäksi haastatteluun. Keskeiset tulokset esitettiin kevätkokouksessa. Tutkimuksen vastuullinen tutkija oli KT Brita Somerkoski.
Jäsenyhteisöt ovat pääosin tyytyväisiä Liiton toimi- ja luottamushenkilöihin sekä organisaatioon. Liitto nähtiin erityisesti VPK:ita palvelevana yhteisönä ja luotettavana toimijana. Liiton toivottiin toimivan suunnannäyttäjänä ja VPK-toimintaa tukevana tapahtumajärjestäjänä. Yritys-, yhdistys- ja kuntajäsenet toivoivat Liitolta aktiivista otetta markkinointiin ja parempaa näkyvyyttä. Liiton nettisivuille toivottiin lisää tietoja lainattavista ja vuokrattavista tuotteita. Vastaajat arvioivat, että sote-uudistus tuo mukanaan sopimuspalokuntien toiminnassa ja koulutustoiminnassa. Tämä ja rekrytointiasiat huolestuttivat vastaajia. Kaikkiaan vastaajat luottivat Liittoon ja sen merkitykseen VPK:ita tukevana turvallisuustoimijana Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

TUTKIMUKSEN KESKEISIMMÄT KOHDAT

LSPeL JÄSENTUTKIMUS