Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi 6. ja 7.11. Porissa

16.09.2019

Kurssilla käydään läpi asumisen ja arjen turvallisuuden perusteet, opitaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään yleisimmät vaaranpaikat sekä perehdytään pelastussuunnitelman laadintaan, joka toimii myös omatoimisen varautumisen työvälineenä. Sen laadinnan tavoitteena on kehittää riskien tunnistamista, ennaltaehkäisyä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Pelastussuunnitelma laaditaan vähintään kolmen asunnon kiinteistöihin. Pelastussuunnitelman laatimisvelvoite perustuu lainsäädäntöön.

Koulutus on suunnattu asuinkiinteistöjen turvallisuustiimien ja hallitusten jäsenille sekä isännöitsijöille. Se soveltuu myös kiinteistönhoidosta vastaaville sekä asumisen ja arjen turvallisuudesta yleisesti kiinnostuneille.

PAIKKA: Kanta-Porin paloaseman luentosali

AIKA: 6. ja 7.11 18:00- 21.00


Ilmoittautuminen: ilmoittautumiset@lspel.fi tai (02) 511 7711 Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssin hinta: liiton jäsenille 100,00 (alv. 0 %) ja ei-jäsenille 130,00 (alv. 0 %)